INVITASJON

Bedriftsavdelingen vår ønsker å invitere alle byggmestere, eiendomsutviklere, entreprenører eller andre typer håndverke til et frokostmøte kl. 08.00 - 10.00.

Tirsdag 10. mars i bankens lokaler i Askim

Tema: “Fra tomt til ferdig bygg”

 

AGENDA:

Eika Forsikring: Forsikringsløsninger som er aktuelle og påkrevd for tomteeier/byggherre/hjemmelshaver m.m.

Evident Garanti: Bustadoppføringsloven regulerer avtaler som omhandler kjøp av bolig eller fritidsbolig under oppføring, samt bygging av bolig eller fritidsbolig på forbruker/byggherren sin eiendom. Lovpålagte garantier sikrer kjøper økonomisk sikkerhet i byggeperioden. 

Aktiv Eiendomsmegling: markedet nå og fremtidsutsikter.

Frokost og kaffe fra kl. 08.00.  

PÅMELDING senest 9. mars til gam@asbank.no eller til din rådgiver.

VELKOMMEN