Ungdommens Bankstyre

UBS - Det er vi! Vi får en sum penger fra bankens styre - og kan gjøre HVA VI VIL! Det vil si - det må gå tilbake til lokalsamfunnet så klart, og gange barn og unge.

UBS gir ut 150.000 kr

Trenger du eller ditt lag/forening penger til utstyr, turer eller noe annet?

Pump Track bane - takket være oss!