Ungdommens Bankstyre

Flere medlemmer søkes!

Er du engasjert i lokalsamfunnet?
Ønsker du å bidra til at bygda blir et hyggelig sted for barn og ungdom?

Er du født i 2004-2005 og ønsker å sitte i vårt Ungdommens Bankstyre, så sender du en kort mail til ubs@asbank.no og forteller litt om deg selv og hvorfor du ønsker å bli med.

De trenger deg! 

 

Styret har følgende GAVEPOLITIKK:

- Vi skal støtte varige prosjekter for barn og unge som bidrar til å utvikle kommunene Askim, Skiptvet, Spydeberg og Hobøl til gode lokalsamfunn.

- Gavene skal bidra til lokalt engasjement.

- Gavene skal inspirere foreninger, lag og andre til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet.

- Retningslinjene for gavetildelingen fastsettes av Ungdommens Bankstyre (UBS).

- Det gis ikke ut gaver til enkeltpersoner.

- Gaver gis til definerte prosjekter, ikke til drift, som f.eks lønn.

 

Bankens tanker om UBS:

- Være en ambassadør for banken og en forlenget arm ut mot barn og ungdom.

- Det avholdes 6 møter (minimum) pr år. (Alle medlemmer har møteplikt)

- UBS har myndighet til å fatte beslutninger innen eget budsjett.

- Leder og nestleder i UBS har kontakt/dialog med bankens styre. Lærer seg hvordan en bank driftes for å kunne være den bidragsyteren den er i lokalmiljøet.

 

Styre for 2018 består av følgende personer:

Styre består av følgende:

Jesper Berntzen, Leder, Askim Videregående.

Zofia Losoa, Askim Videregående

Andrea Vammeli Wiik, Askim Videregående

Andrine Gravdahl, Askim Videregående

Hanna Sùslù, Spydeberg Ungdomsskole

Håkon Johansen, Spydeberg Ungdomsskole

 

Følg de gjerne på facebook: https://www.facebook.com/UbsAsbank/

Mailadressen til Ungdommens Bankstyre er: ubs@asbank.no

Koordinator fra banken: Gry Moen, gam@asbank.no