Vi blir en ny og moderne bank for deg!

Vårt kundeløfte til deg, er å stå "ved din side". Dette ønsker vi å praktisere mer i hverdagen, samtidig som vi ønsker å forbedre oss på kundeservice. Fra oktober av, avvikler vi kontanter over disk, men du vil bli møtt av en bankvert som tar imot deg, slik at du føler deg trygg og får den hjelpen du trenger.

Hvorfor velger vi å bygge om lokalene?

I den siste tiden, ser vi at mange av våre kunder har endret kundeadferd. Bank er ikke lenger slik det var for 10-15 år siden.
Dere som er våre kunder, bruker mer av våre elektroniske og automatiske tjenester, og har et ønske om mer personlig rådgivning.
I den anledning ønsker vi å tilpasse oss den endrede kundeadferd vi opplever.

Gradvis har det derfor blitt færre kunder som gjør bruk av bankens typiske kassetjenester. Med typiske kassetjenester mener vi: uttak, innskudd og valutahandel.

Samtidig erfarer vi at dere etterspør mer rådgivning innenfor lån, sparing/plassering og liv-/skadeforsikring. Ta f.eks ungdomskunder. Vi er ofte ute på skolene og lærer ungdommen om personlig økonomi. Mange ungdommer vet ikke hva konsekvenser av en betalingsanmerkning kan føre til. Slike ting gjør at vi må endre oss.

Som et ledd i en naurlig tilpasning til den endrede kundeadferd, har vi besluttet å avvikle kontanter over disk. Dette vil vi gjøre samtidig som vi fornyer våre lokaler i Askim og i Spydeberg.

Vi blir en mer moderne og tilrettelagt bank for deg som kunde.

Vi har en veldig sterk tro på at dette gjør at vi kan yte en enda bedre kundeservice for deg. Vi har tro på at vårt kundeløfte til deg "ved din side" bedrer din totale kundeopplevelse.

Vi ønsker deg velkommen til nye lokaler i Askim og i Spydeberg i begynnelsen av november.


Hvorfor avvikler vi kontanter over disk?

Flere og flere kunder bruker våre automatiske og elektroniske tjenester. Vi opplever at kunder som benytter seg av dette er veldige fornøyde.
Banknæringen er i en endring og det er økende behov for mer rådgivning og personlige relasjoner.

Mange av dere som bruker våre typiske kassetjenester i dag, vil nok bli fortvilet når dere hører av vi skal avvikle kontanter over disk.
Men fortvil ikke. Vi hjelper dere bare på en annen måte. Istedenfor at våre ansatte står bak en disk, skal vi være mer imøtekommende og hjelpe deg slik at du føler deg i varetatt og trygg. 
Ingen liker forandringer. Mange liker ikke automater, og er redde for å gjøre feil.
Men med våre hyggelige bankverter, så skal vi hjelpe deg hele veien.

Kontakt oss gjerne på tlf 69 81 62 00 eller på epost post@asbank.no hvis du har noen spørsmål til dette, så skal vi sammen finne en løsning for deg.

Vi bytter ut kølappene med bankverter!

På bilde ovenfor ser du Anne Rygge Teigen. Hun, blant flere, blir nå bankverter i Askim og i Spydeberg.

Hva er så en bankvert?

Jo, våre bankverter skal møte deg i døren, hjelpe deg med våre automater o.l., slik at du føler deg trygg og i varetatt.

Vi har utrolig stor tro på det å være personlige. Bruken av bankverter og personlig rådgivning skal være vårt konkurransefortrinn. Du møter ikke kø-lapper, eller tomme lokaler. Men en bank med mennesker som er omtenksomme, engasjerte og ukompliserte.

Vi gleder oss til å hjelpe deg på en ny og moderne måte.

Ved din side

Vårt løfte til deg er å stå "ved din side"

For oss handler bankvirksomhet om å være personlig engasjert, være omtenksomme og at bank skal være ukomlisert.
For oss er dette enkelt fordi vi lever i den samme virkeligheten som deg. Vi vandrer langs de samme gatene, vi kjenner og forstår hverandre. For oss handler det om å stå "ved din side".

Ved denne ombyggingen vi nå får i Askim og i Spydeberg får vi nettopp jobbet mer "ved din side". Vi skal komme nærmere deg som kunde. Du skal slippe å trekke kø-lapp, men bli møtt av en hyggelig bankvert, som hjelper deg slik at føler deg trygg og ivaretatt.


Hva vi ikke får hjulpet deg med når vi avvikler kontanter over disk

Du tenker nå kanskje, at veldig mange av våre tjenester blir borte, når vi avvikler kontanter over disk.

Her er en oversikt over de tjeneste vi dessverre ikke får hjulpet deg med:

- Innskudd av utenlandsk valuta.
- Noe begrenset uttak av utenlandsk valuta (vi har automater med de mest brukte valutaene)
- Store uttak i kontanter. Her kan Mobilbank, Vipps og bankremisse brukes istedenfor.
- Veksling av store valører til mindre.

Ellers hjelper vi deg med alt av banktjenester.

Du trenger ikke komme etter kl. 12.00 lengre

Siden vi avvikler kontanter over disk, slipper du å måtte komme etter kl. 12.00, for nå hjelper vi deg med alt av banktjenester i hele vår åpningstid.

Ellers er vår åpningstid nå utvidet på telefon fra 07:00 - 23:00 (Helg fra kl. 09:00).