Forsikring

Ditt kundeforhold hos Eika Forsikring påvirkes ikke av nytt leverandørvalg gjeldende fra 25. oktober. Vi distribuerer Eika Forsikring fram til den tid. 

Dine forsikringer opprettholdes hos Eika Forsikring uten at du trenger å foreta deg noe.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på tlf/e-post.