Vi setter ned boliglånsrenta med til sammen inntil 0,85%!

Askim & Spydeberg Sparebank senker renten på boliglån ytterligere ned med inntil 0,5%. Dermed blir boliglånsrenten satt ned tilsammen inntil 0,85%. Dette er som følge av endringer på prising av boliglån siste tiden, og hensyntar begge endringen som har kommet fra Norges Bank den 13. og 20 mars.