Egenkapitalbeviseiermøte

Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3-7 og 5-3 avholdes


Onsdag 13. mars 2019 kl. 19:00 i bankens lokaler i Askim.

Informasjon

Vi er stolte og overveldet over interessen

Vi er stolte og overveldet over interessen

Vi gikk ut i markedet for å hente inn netto 100 millioner kroner i den offentlige emisjonen. Da tegningsperioden var over hadde vi dobbelt så mye, sier Styreleder Per Morten Ødegaard. Styret er veldig stolte og utrolig imponert over interessen for å bli medeier i lokalbanken.

Dette bekrefter bare at vi har et godt omdømme og god historie innenfor markedet vårt. Nå skal vi sette pengene i arbeid, for vi er motoren i lokalsamfunnet og har et spesielt ønske og ansvar for å følge opp lokalt næringsliv, sier banksjef Rune Hvidsten.