Hvorfor søker vi egenkapital?

Generalforsamlingen i Askim & Spydeberg Sparebank vedtok den 5. september 2018, etter innstilling fra styret, å gjennomføre en emisjon ved utstedelse av egenkapitalbevis. Banken har allerede etablert eierandelskapital i forbindelse med fusjonen i 2015, men det er kun de to Sparebankstiftelsene i Askim og i Spydeberg som er eiere per i dag. Nå ønsker vi at alle kunder og venner av lokalbanken skal få mulighet til å bli medeier!

Bakgrunnen er ønske om å kunne opprettholde målsettingen om fortsatt god og balansert vekst i bankens markedsområde. Endrede myndighetskrav medfører behov for å styrke bankens rene kjernekapital. Det er viktig for oss å videreutvikle det gode forholdet vi i dag har til det lokale næringslivet og ikke minst personmarkedet forøvrig.

Det vil nå bli mulighet for deg til å ta del i lokalt eierskap og verdiskapning. Det utstedes egenkapitalbevis for NOK 105 millioner ved utstedelse av 766 423 nye egenkapitalbevis til en tegningskurs NOK 137. Tegningsperioden vil være i perioden 15. oktober til 2. november 2018.

Vi håper du vil gi oss din tillit gjennom å bli medeier i Askim & Spydeberg Sparebank.

 

Askim, oktober 2018

Med vennlig hilsen

Rune Hvidsten