Renteoversikt sparekonto

Intervaller  Rente
        
0 - 100.000,-   0,10%
100' - 500.000,-   0,35%
500' - 1.000.000,-   0,55%
1.000' - 2.000.000,-            0,85%
2.000' - 8.000.000,-   0,90%
over 8.000.000,-   0,55%

  

Plasseringskonto (32 dg binding)

Vi har Plasseringskonto for deg som ønsker bedre rente på overskuddslikviditet.

Vi tilbyr også rådgivning på overskuddslikviditet til bedrifter og selvstendig næringsdrivende.

Plasseringskonto:

 • Flytende rente, 32 dagers rullerende varslingsfrist ved uttak
 • Minimum innskudd stort kr 2. mill.
 • Individuell rente
 • Konto har en varslingsfrist ved endring av rente på 32 dager       
 • Ingen gebyrer knyttet til kontoavtalen
 • Innsyn på konto i Mobil – og nettbank.
 • Ved utbetaling må kontohaver sende inn eget skjema for utbetaling eller melding til banken i nettbanken.

 


  Renteoversikt plasseringskonto

   
  Beskrivelse Rente
     
  Bindingstid               32 dager
  Rentevilkår Individuelle vilkår