Butikkforsikring

Dette er en kombinert forsikring som dekker de fleste behov du har som butikkeier.
  • Omfatter maskiner, varer og løsøre samt ansvarsforsikring og avbruddstap i 18 måneder
  • Utvid forsikringen med dekning for egen bygningsmessig innredning
  • Velg sesongvarierte forsikringssummer
Kontakt meg om Butikkforsikring

Om forsikringen

Dette dekker forsikringen

Butikkforsikring er en kombinert forsikring som omfatter de fleste behov som handelsvirksomheter har: 
  • Brann-, vann- og innbruddskader.
  • Avbruddstap i inntil 18 måneder. 
  • Bedrifts- og produktansvar ved ting- eller personskade.
  • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler og lignende. 
  • Ryddingsutgifter etter erstatningsmessig skade. 
  • Vinduer og skilt. 
  • Bygningsmessig tilleggsinnredning. 
  • Underslag, bedrageri og lignende.  
  • Ran og overfall.  
  • Rettshjelp.  

Tilleggsforsikringer

Forsikringen kan utvides med: 
  • Varer i kjøle- og frysedisk ved feil eller svikt i.
  • Innhold i verdiskap. 
  • Tank med innhold. 
  • Datautstyr og databærere. 
  • Lønn til ansatte. 
  • Post i butikk. 

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine forsikringer ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema