Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret for fysisk skade på person eller ting som bedriften eller produktet forårsaker.
  • Omfatter ansvar som eier eller bruker av fast eiendom
  • Tilleggsforsikring for bedrifter som utøver sin virksomhet innen flere bransjer
  • Speditøransvarsforsikring kan også kjøpes
Kontakt meg om Ansvarsforsikring

Om forsikringen

Flere typer ansvarsforsikring

For virksomheter som driver innen ulike bransjer, kan det være aktuelt med flere ansvarsforsikringer.

  • Næringslivsforsikring. Tegner du næringsforsikring får du en helhetlig pakkeløsning hvor alminnelig ansvarsforsikring med produktansvar er inkludert.

  • Styreansvarsforsikring. Aksjeselskaper, borettslag og stiftelser bør vurdere å tegne styreansvarsforsikring. Som styremedlem kan man bli stilt økonomisk ansvarlig for feil styret har gjort.

  • Bilansvarsforsikring. Har bedriften firmabil må du tegne bilansvarsforsikring som omfatter personskader og skader på andres ting og kjøretøy.

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine forsikringer ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema