Ansatte

Alle ansatte i Askim & Spydeberg Sparebank vet at gode kundeopplevelser er det viktige. Lokalkjennskap, tilstedeværelse og korte beslutningsveier er hva vi ansatte har fokus på hele tiden.