Vi har fått noen tilbakemeldinger fra dere som er kasserer i lag og foreninger, om at det kan være vanskelig å se hvem som innbetaler med Vipps. 

Det mange gjør feil er å gå inn i nettbanken og ser på innbetalingene fra Vipps der, men der kommer det bare en totalsum.

Det som må gjøres er å gå inn på www.vipps.no og logge seg på (øverst i høyre hjørnet) med BankID, så får man full oversikt over hvem som har betalt og beløp. 

Bare spør oss, hvis du lurer på noe.