Er du mellom 14 og 16 år og ønsker å sitte i vårt Ungdommens Bankstyre, så sender du en kort mail til ubs@asbank.no og forteller litt om deg selv og hvorfor du ønsker å bli med.

De er nå 5 medlemmer, og ønsker 3 til. Nå har du sjansen til å være med å gjøre noe for de unge i lokalsamfunnet. 

Møtene foregår i bankens lokaler i Askim eller i Spydeberg. Det er møtehonorar. 

Styret har følgende GAVEPOLITIKK:

- Vi skal støtte varige prosjekter for barn og unge som bidrar til å utvikle kommunene Askim, Skiptvet, Spydeberg og Hobøl til gode lokalsamfunn.

- Gavene skal bidra til lokalt engasjement.

- Gavene skal inspirere foreninger, lag og andre til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet.

- Retningslinjene for gavetildelingen fastsettes av Ungdommens Bankstyre (UBS).

- Det gis ikke ut gaver til enkeltpersoner.

- Gaver gis til definerte prosjekter, ikke til drift, som f.eks lønn.

Bankens tanker om UBS:

- Være en ambassadør for banken og en forlenget arm ut mot barn og ungdom.

- Det avholdes 6 møter (minimum) pr år. (Alle medlemmer har møteplikt)

- UBS har myndighet til å fatte beslutninger innen eget budsjett.

- Leder og nestleder i UBS har kontakt/dialog med bankens styre. Lærer seg hvordan en bank driftes for å kunne være den bidragsyteren den er i lokalmiljøet.

 

Styre for 2019 består av følgende personer:

Styre består av følgende:

Jesper Berntzen, Leder, Askim Videregående.

Andrine Gravdahl

Håkon Johansen 

Hanna Sûlsû

Andrea Vammeli Wiik

 

Følg de gjerne på facebook: https://www.facebook.com/UbsAsbank/

Mailadressen til Ungdommens Bankstyre er: ubs@asbank.no

Koordinator fra banken: Gry Moen, gam@asbank.no