Regjeringen har innført en statsgaranti på 90 prosent for nye lån til små- og mellomstore bedrifter (SMB) som er rammet av korona-epidemien. Ordningen har en ramme på 50 milliarder og skal bidra til at levedyktige bedrifter kan få tilgang til likviditet når de rammes av tiltak som skal hindre smittespredning. Ordningen blir forvaltet og administrert av bankene i Norge.

 

Myndighetene har stilt flere krav til bedriftene som kan søke om statsgaranterte likviditetslån;

 

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for bedrifter:

 

 • Med færre enn 250 ansatte
 • Med omsetning mindre enn MNOK 492.555
 • Med en samlet balanse som ikke overstiger MNOK 423.597

Ordningen stiller krav om at bedriften skal være lønnsom under normale markedsforhold og levedyktige på sikt. Egenkapitalen i bedriften må ha vært positiv ved utgangen av 2019 og vise til positivt resultat før smittevern tiltak ble innført i Norge.

 

Hvor mye kan bedriften min søke om?

Samlet likviditetslån til hver bedrift kan ikke overstige:

 

 • Mer enn to gangerbedriftens lønnskostnader i 2019
 • 25 % av bedriftens omsetning i 2019
 • Bedriftens estimerte likviditetsbehov som følge av korona-epidemien
 • 50 millioner kroner

Hva er nedbetalingstiden og hvilke vilkår gjelder?

Nedbetalingstiden er maksimalt 3 år, og gjelder kun nye lån som blir innvilget i perioden 27. mars - 1. juni 2020.

 

 • Likviditetslånet kan ikke benyttes til refinansiering eller innfrielse av eksisterende lån
 • Bedriften må betale en garantiprovisjon til staten på 0,5 prosent av garantien staten stiller til lånet
 • Bedriften har i utgangspunktet ikke anledning til å ta ut utbytte i låneperioden
 • Bedrifter som får kontantstøtte er ikke er forhindret fra å få statsgaranterte likviditetslån

Hvordan kan jeg søke om likviditetslån garantert fra staten?

Skjema kan lastes ned her og sendes med de nødvendige dokumenter til din rådgiver.

Bruk gjerne denne malen til likviditetsbudjett (xlsx) som vedlegg i søknaden dersom du ikke har et annet oppsett for budsjett

 

Les også - Leder for en småbedrift? Slik kan du komme deg gjennom Koronakrisen