Hvorfor nettopp #Skylda?

Vi mener vi har noe av "skylda" for at barn og unge har muligheter til å drive idrett og kultur i lokalsamfunnet.

Vi har noe av skylda for at det finnes blant annet lekeapparater, kunstsnøanlegg, musikk i gatene og ikke minst festivaler i bygda. 

I 2019 bidro vi med totalt ca 10 millioner tilbake til dere og der du bor i vårt markedsområde. Dette er noe å være stolt av.

Store deler av vårt overskudd går til våre to stiftelser: Sparebankstiftelsen Askim og Sparebankstiftelsen Spydeberg. De støtter varige prosjekter som gagner barn og unge.

Vi har noe av skylda og håper du som kunde har gleden av det.

#Skylda