Vi har investert i et folkefinansieringsverktøy som gjør at lokalbefolkningen, lag og foreninger som trenger midler til sitt drømmeprosjekt, eller bare trenger hjelp nå etter Coronakrisen - kan de benytte seg av vårt verktøy - gratis. 

I 2018 startet vi opp et prøveprosjekt, sier Ole Andreas Kvilesjø - og flere lag og foreninger har lykkes med å oppfylle drømmen sin. Alt handler om å lykkes i sosiale medier, spre budskapet - og få folket til å bli med å finansiere. Vi ser at lokalbefolkningen er villig til å hjelpe. Det kryr av giverglede der ute. 

Gå gjerne inn på www.drommebanken.no, og se hvor enkelt man kan legge inn sitt drømmeprosjekt - og vi er selvfølgelig også med og kan hjelpe både med å dele det i sosiale medier, og kan være med å bidra med midler i utvalgte prosjekter. Vår hovedoppgave som lokalbank er nettopp å være med å skape et levende lokalsamfunn. 

Vi kan f.eks for hver 100 lapp som kommer inn i prosjektet, så kan banken også gi 100 kr - da blir det enklere å få realisert drømmeprosjektet sitt. Her kan man kontake kollega Gry Moen på gam@asbank.no, hvis man har noen drømmer. Hun kan også være behjelpe med å få dere igang. Det er ikke alle prosjekter vi kan hjelpe selvfølgelig - men uansett så er "drømmebanken" en nettbasert plattform for alle i våre områder. Prosjektene må bare igjennom en godkjenning hos lokalbanken - for å verifisere og godkjenne prosjektene. 

Lykke til med å realisere en drøm for ditt lag eller forening.