Vi trenger din hjelp!

Myndighetene i Norge setter strengere krav til bankene. Alle bankene har derfor fått krav om at vi må kjenne til hvilket formål/hensikt den enkelte kunde har med å bruke oss. I det ligger det også hvordan du vil bruke banken som kunde.

Dette er opplysninger vi må innhente på nye kunder samt holde ajour på eksisterende kundeforhold. Et skjema (kundeerklæring) må fylles ut, som du enten får elektronisk i mobil-/nettbank, evt så kan det også hende du har fått dette i posten.

Vi er også pålagt å kunne dokumentere alle kunders identitet, selvom vi som lokalbank kjenner våre kunder. Denne dokumentasjonen er kopi av gyldig legitimasjon, som er pass.

Du har derfor kanskje fått et brev eller en sms fra oss - om din hjelp til dette.

Vi setter utrolig stor pris på din hjelp, i dette viktige arbeidet.

Skulle det være noen spørsmål vennligst kontakt oss på: Telefon 69816200 mellom kl. 09-15.00 hverdager, eller en mail til post@asbank.no.

 

Tusen takk.

Mvh Askim & Spydeberg Sparebank