Innkalling til valgmøte for kunder i Askim & Spydeberg Sparebank.

Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3-4 avholdes

Onsdag 24. mars 2021 kl. 18:00 via elektronisk møte på Teams.

Til behandling foreligger:

1. Velkommen og navneopprop

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av tre kundevalgte medlemmer til generalforsamlingen for 4 år, samt valg på fire varamedlemmer for 4 år.

Valgkomiteens innstilling samt liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling finnes på bankens hjemmeside. 

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundens medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir èn stemme når noe annet ikke følger av lov eller vedtektene. Sparebankenes kunde kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene. 

For kunder som ønsker å delta på valgmøtet må påmelding være mottatt Askim & Spydeberg Sparebank senest mandag 22. mars kl. 12. Påmelding kan sendes via mail til post@asbank.no eller post til Askim & Spydeberg Sparebank, Postboks 143, 1801 Askim. 

Innstillingen kan leses her (pdf)

 

Med vennlig hilsen

for Askim & Spydeberg Sparebank

Per Morten Ødegaard (sign.)

Styret leder