Innkalling til valgmøte for kunder i Askim & Spydeberg Sparebank.

Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3-4 avholdes

 

Torsdag 26. mars 2020 kl. 18:00 i bankens lokaler i Askim

Til behandling foreligger:

1. Velkommen og navneopprop

  2. Godkjenning av innkalling

  3. Valg av to kundevalgte medlemmer til generalforsamlingen for 4 år, samt suppleringsvalg på ett varamedlem for ett år.

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettighet ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av lov eller vedtektene. Sparebankenes kunde kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene. 

Innstillingen kan leses her (pdf)

For kundene som ønsker å delta på valgmøtet må påmelding være mottatt Askim & Spydeberg Sparebank senest mandag 23. mars 2020. 

Påmelding kan gjøres på mail til post@asbank.no eller tlf 69 81 62 00.

Askim & Spydeberg Sparebank følger med på anbefalingene fra folkehelseinstituttet i forhold til Corona-viruset, og vurderer fortløpende om møtet vil bli gjennomført evt. i en annen møteform.

 

Med vennlig hilsen

for Askim & Spydeberg Sparebank

Per Morten Ødegaard (sign.)

Styret leder