19. mars kl. 18.00 skal det avholdes i henhold til bankens vedtekter § 3-4, valgmøte i bankens lokaler i Askim.

Til behandling foreligger:

1. Velkommen og navneopprop

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av to kundevalgte medlemmer til generalforsamlingen for 4 år

 

Valgkomiteens innstilling samt liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling finnes her.

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankenes generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av lov eller vedtekter. 

Sparebankens kunde kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

 

For kunder som ønsker å delta på valgmøtet må påmelding være mottatt Askim & Spydeberg Sparebank, senest fredag 15. mars 2019.

Benytt gjerne post@asbank.no ved påmelding.