Vi er din lokale støttespiller i denne merkelige situasjonen vi er i nå. Kontakt gjerne vårt kundesenter hvis du har noen spørsmål. 

Kundesenter:

Mail:  post@asbank.no

Telefon:  69816200

Minner også om muligheter for avdragsfrihet for lån. Dette finner du i mobilbanken.