Takket være alle våre kunder, så kan lag og foreninger søke om gave av bankens overskudd i våre markedsområder.

Ved siden av kundeforhold til banken vil det bli lagt vekt på medlemstall, aktivitet og barne/ungdomsarbeid.

Søknadsskjema med frist 31. januar, kan lastes ned her:

Søknadsskjema i pdf

Søknadskjema i word

Husk å send inn skjema til Askim & Spydeberg Sparebank, Pb 143, 1802 Askim

eller på mail til marked@asbank.no innen 31. januar.