I løpet av ca 150 år har vi som lokalbank gitt vesentlig støtte til lokalsamfunnet. Å dele overskuddet med lokalsamfunnet, samt ha avtaler med lokale lag og foreninger er vi opptatt av som lokalbank. Vi sørger for at lokalsamfunnet er under utvikling og et fint sted å vokse opp i.

Markedsavdelingen i Askim & Spydeberg Sparebank jobber kontinuerlig med sponsorater til lag og foreninger og annen gavestøtte ellers. I tillegg bidrar vi i lokalsamfunnet med betydelig støtte til diverse arangementer.  

Etter fusjonen i 2015 - ble det dannet to stiftelser. Sparebankstiftelsen Askim og Sparebankstiftelsen Spydeberg. De to stiftelsene får også penger fra overskuddet i banken, og hvor lag og foreninger kan søke ytterligere støtte , eksempelvis til investeringer/utstyr til varige prosjekter som gagner barn og unge. Se mer på hjemmesiden til www.sparebankstiftelsenaskim.no og www.sparebankstiftelsenspydeberg.no

I 2017 delte Askim & Spydeberg Sparebank (inkl. stiftelsene og Ungdommens Bankstyre) ut ca 8,5 millioner kroner. Det er vi utrolig stolte av.


Hvem kan søke gave?
Du må være kunde i banken for å kunne søke.

Hvordan søker jeg gave?
Vi foretrekker at dere sender inn søknad på e-post: post@asbank.no


Når kan jeg søke gave?
Gaver som deles ut fra årsregnskapet har en frist medio januar. Følg med på våre facebook sider og hjemmesider ved årsskifte.

Andre søknader og henvendelser utover året svarer vi på så raskt vi kan.