I løpet av ca 150 år har vi som lokalbank gitt vesentlig støtte til lokalsamfunnet. Å dele overskuddet med lokalsamfunnet, samt ha avtaler med lokale lag og foreninger er vi opptatt av som lokalbank. Vi sørger for at lokalsamfunnet er under utvikling og et fint sted å vokse opp i.

Markedsavdelingen i Askim & Spydeberg Sparebank jobber kontinuerlig med sponsorater til lag og foreninger og annen gavestøtte ellers. I tillegg bidrar vi i lokalsamfunnet med betydelig støtte til diverse arangementer.  

Etter fusjonen i 2015 - ble det dannet to stiftelser. Sparebankstiftelsen Askim og Sparebankstiftelsen Spydeberg. De to stiftelsene får også penger fra overskuddet i banken, og hvor lag og foreninger kan søke ytterligere støtte , eksempelvis til investeringer/utstyr til varige prosjekter som gagner barn og unge. Se mer på hjemmesiden til Sparebankstiftelsen Askim og Sparebankstiftelsen Spydeberg.  

I 2016 delte Askim & Spydeberg Sparebank (inkl. stiftelsene og Ungdommens Bankstyre) ut ca 8 millioner kroner. Det er vi utrolig stolte av.

I tillegg deler banken også ut gaver for siste regnskapsår.For regnskapsåret 2016 ble det utbetalt hele 422.000,- kr.


Hvem kan søke gave?
Du må være kunde i banken for å kunne søke, og skjema vil du finne på vår hjemmeside.  

Hvordan søker jeg gave?
Vi foretrekker at dere sender inn søknad på e-post: post@asbank.no eller ll@asbank.no


Når kan jeg søke gave?
Gaver som deles ut fra årsregnskapet har en frist medio januar. Følg med på våre facebook sider og hjemmesider ved årsskifte.