INVITASJON

Bedriftsavdelingen vår ønsker å invitere til frokostmøte kl. 08.00 - 10.00

Tirsdag 10. mars i bankens lokaler i Askim

Tema: “Fra tomt til ferdig bygg”

 

Vår bedriftsavdeling ønsker å informere alle byggmestere, eiendomsutviklere entreprenører eller andre typer håndvere til et informasjonsmøte.

Eika Forsikring: vil snakke om forsikringsløsninger de tilbyr, som er aktuelle og påkrevd for tomteeier/byggherre/hjemmelshaver m.m.

Evident Garanti: vil snakke om Bustadoppføringsloven som regulerer avtaler som omhandler kjøp av bolig eller fritidsbolig under oppføring, samt bygging av bolig eller fritidsbolig på forbruker/byggherren sin eiendom. Lovpålagte garantier sikrer kjøper økonomisk sikkerhet i byggeperioden.

Aktiv Eiendomsmegling: vil snakke om planer i lokalsamfunnet, markedet nå og evt fremtidsutsikter.

 

Frokost og kaffe fra kl. 08.00. 

PÅMELDING senest 5. mars til gam@asbank.no