Invitasjon til våre egenkapitalbevis-eiere

 

Som egenkapitalbeviseier i Askim & Spydeberg Sparebank inviteres du herved til det

årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3-7 og 5-3, som avholdes

Onsdag 10. mars 2021 kl. 19:00 via elektronisk møte (teams).

 

Til behandling foreligger:

 1. Velkommen og navneopprop

 2. Godkjenning av innkalling

 3. Valg av en representant fra egenkapitalbeviseierne til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder

 4. Valg av to medlemmer for 4 år til generalforsamlingen i Askim & Spydeberg Sparebank

 5. Valg av 4 varamedlemmer for 4 år til generalforsamlingen i Askim & Spydeberg Sparebank

 6. Valg av ett medlem for 2 år, ett varamedlem for 1 år og leder i valgkomite for egenkapitalbeviseierne for 1 år

 7. "Oslo Børs mot røkla i 2021", foredrag av Roger Berntsen, aksjeekspert og analytiker i Nordnet.

   

  Innkalling sendes alle med egenkapitalbevis pr 31.12.2020.

  Valgkomiteens innstilling, liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling samt påmeldings-/fullmaktsskjema finner du i link nedenfor.

  Stemmeberettiget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i VPS. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Antall egenkapitalbevis i banken er 6 300 358.

  For å kunne delta på valget må påmeldingsskjema være mottatt Askim & Spydeberg Sparebank pr post eller mail innen mandag 8. mars 2021 kl. 12:00. Dersom man vil møte med fullmektig må undertegnet fullmakt innsendes innen samme frist.

 

Innstilling kan leses her (pdf)

PÅMELDING INNEN 8. MARS GJØRES HER (pdf)

 

Med vennlig hilsen

for Askim & Spydeberg Sparebank

 

Aud Hilde Herland (sign.)
Generalforsamlingens leder