Jul

Siste frist for å betale regninger før julaften er mandag 23. desember. Regninger som skal være betalt på denne dagen må registreres i nettbanken før klokken 14:00. Første forfallsdato etter julaften er fredag 27. desember.

Nyttår

Siste frist for å betale regninger i 2019 er tirsdag 31. desember. Regninger som skal være betalt på denne dagen må registreres før klokken 14:00. Første forfallsdato etter nyttårsaften er torsdag 2. januar.

For betalinger og overføringer til BSU-konto før 2020 må fristene over overholdes, dette gjelder også mellom kontoer i samme bank

 

Utenlandsbetaling

Siste frist for å betale til utland før jul er mandag 23. desember. Siste frist for å betale til utland i 2019 er mandag 31.desember kl 09.00. Regningene må registreres før klokken 14:00 begge dager.

 
Normalt vil mottaker få pengene samme dag som betalingen blir utført, men skal betaling være mottatt hos kundens bank før nyttår, bør betalingen gjøres senest 30. desember. For en del land i andre tidssoner bør du beregne bedre tid enn dette.

 

Generelt om betalingsfrister

Fristene er ikke absolutte. Hvis tidspunkt for betalingsmottak er viktig, anbefales det at registreringen av betalingen er ferdig gjennomført noen minutter før de ovenfor nevnte tidspunktene.

Overføring mellom egne konti og betaling uten KID til andre kunders konto i samme Eika-bank, vil gå umiddelbart hvis overføringen/betalingen legges inn med forfall samme dag.

Vipps kan benyttes til å betale som normalt gjennom hele jule- og nyttårsperioden.