Takket være alle våre kunder, så kan lag og foreninger søke om gave av bankens overskudd i våre markedsområder.

Ved siden av kundeforhold til banken vil det bli lagt vekt på medlemstall, aktivitet og barne/ungdomsarbeid. Foreninger/lag som allerede har fast sponsoravtale med oss, kan ikke søke. 

Her kan søknadsskjema lastes ned, eller sendes elektronisk.

Husk å send inn skjema til Askim & Spydeberg Sparebank, Pb 143, 1802 Askim eller på mail til marked@asbank.no innen 31. januar.